juni 2020

Servicefönster juni

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

2020-06-16, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
2020-06-17, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Servicefönster juni Läs mer »

Servicefönster maj

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

2020-05-19, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
2020-05-19, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Servicefönster maj Läs mer »