januari 2022

Nedsatt prestanda på del av miljön – uppdatering 3

Vi har för närvarande en störning i en del av vår miljö för virtuella servrar som medför en sänkning av prestandan på drabbade servrar. Felsökning pågår tillsammans med våra leverantörer, uppdateringar kommer att publiceras när vi har mer information.

Uppdatering 13:51: Arbetet med felsökning och felavhjälpning fortsätter tillsammans med våra leverantörer.

Uppdatering 14:21: En trolig felkälla är lokaliserad och felavhjälpning pågår.

Uppdatering 17:20: Felavhjälpningen är nu avslutad och vi har normal driftstatus på hela miljön.

Servicefönster Januari

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 18:e januari är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För kunder med utökat avtal sker underhållet den 19:e januari 00:00 till 04:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On January 18, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

Customers with extended agreement is affected January 19, 00:00-04:00 CET.

For more information, please contact:

CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se