Nedsatt prestanda på del av miljön – uppdatering 3

Vi har för närvarande en störning i en del av vår miljö för virtuella servrar som medför en sänkning av prestandan på drabbade servrar. Felsökning pågår tillsammans med våra leverantörer, uppdateringar kommer att publiceras när vi har mer information.

Uppdatering 13:51: Arbetet med felsökning och felavhjälpning fortsätter tillsammans med våra leverantörer.

Uppdatering 14:21: En trolig felkälla är lokaliserad och felavhjälpning pågår.

Uppdatering 17:20: Felavhjälpningen är nu avslutad och vi har normal driftstatus på hela miljön.