februari 2022

Extra servicefönster

Under lördagen 2022-02-19 kommer det utföras arbeten i vår driftmiljö för att ytterligare öka kapaciteten, höja redundansen och förbereda framtida tjänster. Arbetet innehåller inte några moment som ska påverka vår leverans men det är en ökad risk för mindre störningar i nätverkstrafiken mellan 09:00 – 13:00.

Eventuella frågor besvaras av Rikard Elofsson, 010-470 64 06, eller vår servicedesk.

Extra servicefönster Läs mer »

Servicefönster Februari

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 15:e februari är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För kunder med utökat avtal sker underhållet den 16:e februari 00:00 till 04:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On February 15, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

Customers with extended agreement is affected February 16, 00:00-04:00 CET.

For more information, please contact:

CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Servicefönster Februari Läs mer »