Extra servicefönster

Under lördagen 2022-02-19 kommer det utföras arbeten i vår driftmiljö för att ytterligare öka kapaciteten, höja redundansen och förbereda framtida tjänster. Arbetet innehåller inte några moment som ska påverka vår leverans men det är en ökad risk för mindre störningar i nätverkstrafiken mellan 09:00 – 13:00.

Eventuella frågor besvaras av Rikard Elofsson, 010-470 64 06, eller vår servicedesk.