mars 2022

Extra servicefönster

(Message in English will follow below)

Förutom det ordinarie servicefönstret 2022-03-15 har vi ett extrainsatt servicefönster 01:00 till 05:00 natt mellan 2022-03-13 och 2022-03-14. Vi fortsätter under detta servicefönster med vårt arbete för att öka kapaciteten, höja redundansen och förbereda för framtida tjänster. Ett fåtal kunder kommer att drabbas av kortare avbrott, de berörda kunderna har fått separat information.

Det finns en ökad risk för mindre störningar i nätverkstrafiken under servicefönstret för samtliga kunder men inga avbrott är planerade.

Eventuella frågor besvaras av Rikard Elofsson, 010-470 64 06, eller vår servicedesk.

In addition to the regular service window 2022-03-15, we have an extra service window 01:00 to 05:00 night between 2022-03-13 and 2022-03-14. We continue during this service window with our work to increase capacity, increase redundancy and prepare for future services. A few customers will be affected by shorter interruptions, the affected customers have received separate information.

There is an increased risk of minor disruptions to network traffic under the service window for all customers, but no interruptions are planned.

Any questions are answered by Rikard Elofsson, +46-10-470 64 06, or our service desk.

Servicefönster Mars

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 15:e mars är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För kunder med utökat avtal sker underhållet den 16:e mars 00:00 till 04:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On Mars 15, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

Customers with extended agreement is affected Mars 16, 00:00-04:00 CET.

For more information, please contact:

CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se