Problem att logga in på supportportalen

Vår leverantör av ärendehanteringssystem har tyvärr en driftstörning som påverkar åtkomst till supportportal.

För tillfället kan man inte registrera ärenden via portalen och kan inte kolla vilka ärenden man har registrerade sedan tidigare. Det går bra att registrera ärenden via mail på support@cloudpro.se då vi har satt upp tillfälliga lösningar för att fånga upp alla ärenden som inkommer via mail och hanterar dessa allt eftersom det skickas in.
Man kan även ringa oss på 010-4706540 för registrering av ärende.

Tyvärr påverkar detta även hanteringen av tidigare befintliga ärenden och längre svarstider kan förekomma där. Vi arbetar på en lösning för att även fånga upp dessa och återkoppla snarast möjligt.

För tillfället finns ingen estimerad tid för lösning men vi kommer uppdatera här igen när mer info finns att delge.

Uppdatering 2022-04-08 kl 10:05 : Problemet kvarstår fortsatt för leverantören och de jobbar för lösa problemet så fort som möjligt.
Vi har lyckats fånga upp de ärende som inkommit tidigare innan störningen för att kunna svara och återkoppla. Om det saknas återkoppling eller svar, vänligen ta kontakt med supporten på 010-470 6540 för vidare dialog och hjälp.

Uppdatering 2022-04-11 kl 17:15 Leverantören har ännu inte lyckats åtgärda driftstörningen och vi håller dialog med dom för att få mer information när det kan vara löst. Vi har än så länge lyckats fånga alla ärenden som varit tidigare och inkommit. Om det är minsta fundering kring uteblivit svar, vänligen kontakta oss på 010-470 6540.

Uppdatering 2022-04-18 kl 16:00 Leverantören har nu åtgärdat den stora driftstörning och supportportalen ska återigen vara i full gång för alla. Vid minsta bekymmer eller fundering, vänligen kontakta oss på 010-470 6540.