Underhållsarbete växel och supportnummer

Torsdag 27/10 kl 09:00-10:00 kommer ett underhållsarbete ske för vår telefoni.
Detta kommer att beröra växel och supportnummer vilket då kan medföra störningar i samtal.
Vi rekommenderar att använda vår supportportal eller e-post för supportärenden för att enklast nås oss under detta servicefönster.

För mer information eller frågor, kontakta Peter Lindén på 0703778185 eller peter.linden@nethouse.se

Kontakt med supporten
Supportportal: https://support.cloudpro.se
E-postadress: support@cloudpro.se

Servicefönster oktober

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 18:e oktober är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On October 18, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

For more information, please contact:
CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Servicefönster September

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 20:e september är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On September 20, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

For more information, please contact:
CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Servicefönster Augusti

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 16:e augusti är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On August 16, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

For more information, please contact:
CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Disruption in communication

A disruption at one of our communication suppliers is causing a communication outtake for one of our plattforms, 10% of all virtual machines are affected by this. Troubleshooting in progress.

Update 2022-06-23 at 03:31 – The issue has now been resolved and communications are restored.

Servicefönster Juni

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 21:e juni är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On June 21, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

For more information, please contact:
CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Servicefönster Maj

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 17:e maj är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On May 17, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

For more information, please contact:
CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Servicefönster April

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 19:e april är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On April 19, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

For more information, please contact:

CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Problem att logga in på supportportalen

Vår leverantör av ärendehanteringssystem har tyvärr en driftstörning som påverkar åtkomst till supportportal.

För tillfället kan man inte registrera ärenden via portalen och kan inte kolla vilka ärenden man har registrerade sedan tidigare. Det går bra att registrera ärenden via mail på support@cloudpro.se då vi har satt upp tillfälliga lösningar för att fånga upp alla ärenden som inkommer via mail och hanterar dessa allt eftersom det skickas in.
Man kan även ringa oss på 010-4706540 för registrering av ärende.

Tyvärr påverkar detta även hanteringen av tidigare befintliga ärenden och längre svarstider kan förekomma där. Vi arbetar på en lösning för att även fånga upp dessa och återkoppla snarast möjligt.

För tillfället finns ingen estimerad tid för lösning men vi kommer uppdatera här igen när mer info finns att delge.

Uppdatering 2022-04-08 kl 10:05 : Problemet kvarstår fortsatt för leverantören och de jobbar för lösa problemet så fort som möjligt.
Vi har lyckats fånga upp de ärende som inkommit tidigare innan störningen för att kunna svara och återkoppla. Om det saknas återkoppling eller svar, vänligen ta kontakt med supporten på 010-470 6540 för vidare dialog och hjälp.

Uppdatering 2022-04-11 kl 17:15 Leverantören har ännu inte lyckats åtgärda driftstörningen och vi håller dialog med dom för att få mer information när det kan vara löst. Vi har än så länge lyckats fånga alla ärenden som varit tidigare och inkommit. Om det är minsta fundering kring uteblivit svar, vänligen kontakta oss på 010-470 6540.

Uppdatering 2022-04-18 kl 16:00 Leverantören har nu åtgärdat den stora driftstörning och supportportalen ska återigen vara i full gång för alla. Vid minsta bekymmer eller fundering, vänligen kontakta oss på 010-470 6540.

Extra servicefönster

(Message in English will follow below)

Förutom det ordinarie servicefönstret 2022-03-15 har vi ett extrainsatt servicefönster 01:00 till 05:00 natt mellan 2022-03-13 och 2022-03-14. Vi fortsätter under detta servicefönster med vårt arbete för att öka kapaciteten, höja redundansen och förbereda för framtida tjänster. Ett fåtal kunder kommer att drabbas av kortare avbrott, de berörda kunderna har fått separat information.

Det finns en ökad risk för mindre störningar i nätverkstrafiken under servicefönstret för samtliga kunder men inga avbrott är planerade.

Eventuella frågor besvaras av Rikard Elofsson, 010-470 64 06, eller vår servicedesk.

In addition to the regular service window 2022-03-15, we have an extra service window 01:00 to 05:00 night between 2022-03-13 and 2022-03-14. We continue during this service window with our work to increase capacity, increase redundancy and prepare for future services. A few customers will be affected by shorter interruptions, the affected customers have received separate information.

There is an increased risk of minor disruptions to network traffic under the service window for all customers, but no interruptions are planned.

Any questions are answered by Rikard Elofsson, +46-10-470 64 06, or our service desk.