Servicefönster Februari

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 15:e februari är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För kunder med utökat avtal sker underhållet den 16:e februari 00:00 till 04:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On February 15, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

Customers with extended agreement is affected February 16, 00:00-04:00 CET.

For more information, please contact:

CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Nedsatt prestanda på del av miljön – uppdatering 3

Vi har för närvarande en störning i en del av vår miljö för virtuella servrar som medför en sänkning av prestandan på drabbade servrar. Felsökning pågår tillsammans med våra leverantörer, uppdateringar kommer att publiceras när vi har mer information.

Uppdatering 13:51: Arbetet med felsökning och felavhjälpning fortsätter tillsammans med våra leverantörer.

Uppdatering 14:21: En trolig felkälla är lokaliserad och felavhjälpning pågår.

Uppdatering 17:20: Felavhjälpningen är nu avslutad och vi har normal driftstatus på hela miljön.

Servicefönster Januari

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 18:e januari är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För kunder med utökat avtal sker underhållet den 19:e januari 00:00 till 04:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On January 18, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

Customers with extended agreement is affected January 19, 00:00-04:00 CET.

For more information, please contact:

CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Servicefönster December

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 21:e december är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För kunder med utökat avtal sker underhållet den 22:e december 00:00 till 04:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On December 21, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

Customers with extended agreement is affected December 22, 00:00-04:00 CET.

For more information, please contact:

CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Säkerhetsproblem med skrivare från HP

Ett allvarligt säkerhetsproblem har identifierats i programvaran som är inbyggd i ett stort antal av HPs skrivarmodeller. Vi rekommenderar alla att kontrollera om man har drabbade produkter och i så fall snarast uppdatera programvaran. Listor över de produkter och versioner som är påverkade finns här och här.

Kontakta gärna vår Servicedesk om ni önskar assistans med arbetet, ni når oss på

support@cloudpro.se
010-470 65 40
support.cloudpro.se

Servicefönster November

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 16:e november är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För kunder med utökat avtal sker underhållet den 17:e november 00:00 till 04:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On November 16, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

Customers with extended agreement is affected November 17 00:00-04:00 CET.

For more information, please contact:

CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Servicefönster Oktober

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 19:e oktober är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För kunder med utökat avtal sker underhållet den 20:e oktober 00:00 till 04:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On October 19, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

Customers with extended agreement is affected October 20, 00:00-04:00 CET.

For more information, please contact:

CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Servicefönster september

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 21e september är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För kunder med utökat avtal sker underhållet den 22e september 00:00 till 04:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On September 21, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

Customers with extended agreement is affected September 22, 00:00-04:00 CET.

For more information, please contact:

CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Servicefönster augusti

(Message in English will follow below)

Hej!

Den 17e augusti är det servicefönster av de system CloudPro förvaltar från kl 20:00 till 00:00. Systemen kommer att vara tillgängliga från och till under denna tid. Vänligen planera er verksamhet utifrån detta.

För kunder med utökat avtal sker underhållet den 18e augusti 00:00 till 04:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Hi All!

On August 17, there is a service window of the systems managed by CloudPro from 20:00 to 00:00, all times according to CET. The IT systems will be shut down and restarted during this period. Please plan your work accordingly.

Customers with extended agreement is affected August 18, 00:00-04:00 CET.

For more information, please contact:

CloudPro Servicedesk +46-10-470 65 40 or support@cloudpro.se

Problem med supportportalen

Vår leverantör av ärendehanteringssystemet har tyvärr problem med en av adresserna in till vår kundportal på https://support.cloudpro.se/. De arbetar med att lösa problemet, under tiden kan man använda adressen https://cloudpro.refined.site/ istället.

Uppdatering 2021-07-07: Nu är https://support.cloudpro.se i drift igen.